collage_object

Våra produkter är LED-armaturer för gatu-, väg- och gårdsbelysning. Byggbelysning med laddbara strålkastare. LED-lampor för den som vill byta lampor i gamla armaturer för kvicksilverlampor. Bara att skruva in som ersättare till Kvicksilverlampor. Ersätts natrium- eller metallhalogenlampor måste drivdonet kopplas förbi.  För produkter som inte finns i butiken. Kontakta oss

Vi återanvänder allt förpackningsmaterial för att spara miljön.